Filosofie

 

Studio Vip heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd.
 
Niets is zo veranderlijk als een mens.
 
Menselijke gevoelens en gedrag worden beïnvloed door de omgeving.
Meestal is de omgeving een vast gegeven, maar bij interieurs is die omgeving maakbaar.
 
Elk interieur deelt de bezoeker iets mee over de gebruiker.
 
Een ruimte wordt als prettig ervaren als inrichting en gebruik op elkaar zijn afgestemd.
 
Studio Vip overlegt met u hoe u deze uitgangspunten wilt verwezenlijken en welke prioriteiten u stelt.
Op basis van deze gegevens maakt studio vip een concept van waaruit wij concrete voorstellen doen.
 
Binnen een concept worden de persoonlijke smaak van de opdrachtgever, de mate waarin hij zijn identiteit wil tonen en de gebruiksfuncties zo op elkaar afgestemd dat een harmonische en praktische omgeving ontstaat.  
 
Studio Vip ziet geen verschil in aanpak tussen woon- en bedrijfsomgeving. Een smaakvolle woonkamer, een rustgevend slaapvertrek, een praktische werkplek, een uitnodigende entree of een besloten vergaderruimte zijn ieder in hun soort functionele ruimtes, afgestemd op hun gebruik.
 
Studio Vip realiseert samen met u op basis van uw persoonlijke smaak en prioriteiten een woon- en werkomgeving, die voldoet aan uw wensen en past bij het budget dat u ter beschikking staat.
Door onze aandacht voor u met behulp van onze expertise op het gebied van meubilering, stofferingen en verlichting garanderen wij u een omgeving waarin u optimaal functioneert, die aansluit bij uw organisatie en uw identiteit versterkt.

Twitter